پرسپولیس فقط ده دقیقه امیدوار بود

پرسپولیس فقط ده دقیقه امیدوار بود

پرسپولیس با ضربه سر علی نعمتی یکی از گل‌ها را پاسخ داد اما نتوانست به گل تساوی دست یابد.

خبرهای مرتبط