پرسپولیس می‌تواند در امام رضا میزبانی کند؟

پرسپولیس می‌تواند در امام رضا میزبانی کند؟

حمید مطهری و علیرضا اشرف تاکید کردند که مشهد تنها گزینه آنها برای میزبانی از سپاهان است.

خبرهای مرتبط