پیام از قطر: این ستاره دلتنگ تیم ملی است!

پیام از قطر: این ستاره دلتنگ تیم ملی است!

لژیونر ایرانی الوکره امیدوار است دوباره به تیم ملی برگردد و در جام جهانی ۲۰۲۲ حاضر باشد.

خبرهای مرتبط