ژاوی: وقتی پدری گل زد، از خود بی‌خود شدم!

ژاوی: وقتی پدری گل زد، از خود بی‌خود شدم!

ژاوی هرناندز پس از گل زیبای پدری شادی فوق العاده ای از خود نشان داد. موردی که پیش از این کمتر از او دیده بودیم.

خبرهای مرتبط