کاراته قهرمانی آسیا باز هم به تعویق افتاد

کاراته قهرمانی آسیا باز هم به تعویق افتاد

رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا برای سومین مرتبه به تعویق افتاد.

خبرهای مرتبط