image

کنعانی؛ رقصی چنین میانه میدانم آرزوست! (عکس)

رقص معروف کنعانی برای هواداران خامه روی کیک روز فوق العاده کنعانی‌زادگان بود.

خبرهای مرتبط