یک ستاره دیگر تیم ملی مصاف با لبنان را از دست داد

یک ستاره دیگر تیم ملی مصاف با لبنان را از دست داد

این احتمال وجود دارد که ستاره‌ی باتجربه تیم ملی ایران نتواند فردا در ترکیب اصلی در مصاف با لبنان جای گیرد.

خبرهای مرتبط